วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

880. Insulin route

มีแนวทางในการเลือก route ในการฉีดยา Insulin เช่น จะฉีด regular insulin จะเลือกอย่างไร

บทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการฉีด (route) ของการฉีดอินซูลินมีการเขียนถึงน้อยและในด้านการเปรียบเทียบการฉีดแบบต่างๆ ยิ่งน้อยมาก ๆ เท่าที่พอมีพบว่า ความเข้มข้นหรือระดับยาเรียงจากขึ้นเร็วที่สุดคือ intravenous แล้วเป็น intramuscular แล้วเป็น subcutaneous และการคงอยู่ของยาก็จะพบว่าจากมากไปน้อยคือ subcutaneous, intramuscular และ intravenous ซึ่งในการฉีดอินซูลินในภาวะปกติก็ใช้ทาง subcutaneous เป็นหลัก ดังนั้นในความเห็นคิดว่าน่าจะนำความรู้ที่กล่าวข้างต้นไปใช้ในกรณีที่ต้องให้การรักษาภาวะที่มีน้ำตาลสูงหรือการมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากการที่มีระดับน้ำตาลสูง โดยดูจากระดับน้ำตาลและความรีบด่วนในการรักษารวมถึงอายุ โรคร่วมของผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อเลือกวิธีการฉีดอินซูลิน ใครมีความเห็นเพิ่มก็เสริมได้นะครับ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น