วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

907. Osteolytic lesion skull (large and single)

ชาย 61 ปี มีก้อนที่ Left parietal area diameter 5 cm. Film skull พบดังนี้
จะบรรยายสิ่งที่เห็นว่าอย่างไร มีการวินิจฉัยแยกโรคอะไรบ้างครับพบมี osteolytic lesion ขนาดใหญ่ 1 lesion หรืออาจเรียก punched out lesion

Xray/Skull single lytic lesion สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
Granulomatous, Inflammatory Disorders
-Letterer-Siwe disease
-Hand-Schuller-Christian syndrome
-Langerhans' cell histiocytosis disorder
Neoplastic Disorders
-Metastatic bone disease
-Plasmacytoma
-Osteolytic Bone Metastasis
Metabolic, Storage Disorders
-Eosinophilic granuloma

เพิ่มเติม: Punched out lesion หมายถึง resorptive lesions หรือ area of severe bone loss ที่พบจากการเอกซเรย์

Ref: http://en.diagnosispro.com/differential_diagnosis-for/xray-skull-single-lytic-lesion/36677-154.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น