วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

896. entricular septal defect (subaortic)

หญิง 30 ปี ไม่เหนื่อยหอบ พบมี pansystolic murmur grade 4 at the lower left sternal border  ผล Echocardiography เป็นดังนี้ Dx?  มีแนวทางในการรักษาอย่างไร?เข้าได้กับ small perimembranous (subaortic) ventricular septal defect
ภาพจากเว็บไซต์

การรักษา
-ยังไม่ผ่าตัดในกรณีที่ pulmonary arterial pressures ปกติและมีรูรั่วขนาดเล็ก (อัตราส่วนpulmonary-to-systemic flow น้อยกว่า 1.5 to 2.0:1.0)
-จะผ่าตัดเมื่อ  left-to-right shunt ที่มีขนาดปานกลางถึงมาก ร่วมกับการมีอัตราส่วนของ pulmonary-to-systemic flow มากกว่า 1.5:1.0 หรือ 2.0:1.0, รวมทั้งในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการเกิด pulmonary vascular resistance ที่สูงมากขึ้นได้

Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น