วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

872. Pharmacologic management of Hypertension in patients with diabetes

จะมีแนวทางในการรักษาหรือการเลือกใช้ยาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานอย่างไร

Algorithm for the management of hypertension in patients with diabetes

กดทีภาพเพื่อขยายขนาด

เหตุผลที่เลือกใช้ Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors เป็นยาตัวแรกเพราะ: ช่วยป้องกันและลดการเกิด  microvascular และ macrovascular complications ในผู้ป่วยเบาหวานและได้รับคำแนะนำให้เป็นยาที่เลือกใช้เป็นตัวแรกเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวาน ช่วยชะลอการดำเนินโรคไตจากเบาหวาน และมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาอื่นๆ ในการชะลอการเกิดภาวะไตวาย (GFR น้อยกว่า 15 mL per min per 1.73 m2 หรือในระดับที่ต้องฟอกเลือด) ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานชนิด 1 ที่มีภาวะ macroalbuminuria  จากการศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบพบว่าการใช้ ACE inhibitors ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจากเบาหวาน แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาขนาดสูงสุดที่สามารถทนได้จะสัมพันธ์กับการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในทุกสาเหตุได้อย่างชัดเจน การให้ยาในขนาดครึ่งหนึ่งของที่สามารถทนได้จะไม่สามารถให้ผลดังกล่าวได้ และถ้าทนต่อ ACE inhibitors ไม่ได้สามารถใช้ angiotensin receptor blocker [ARB] แทนได้

ยังมีรายละเอียดน่าสนใจอีกมาก อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2008/1201/p1277.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น