วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

892. Hypertensive crisis

บางครั้งอาจจะสับสนคำเหล่านี้และไม่แน่ใจเรื่องการรักษา ลองมาทบทวนความจำกันนะครับ 
-Hypertensive crisis
-Hypertensive emergencies
-Hypertensive urgencies
สามคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไร การรักษาต่างกันอย่างไร


Hypertensive crisis สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทขึ้นกับว่าผู้ป่วยมีการสูญเสียการทำงานของอวัยวะที่จำเป็นหรือไม่
1. Hypertensive emergencies
2. Hypertensive urgencies
Hypertensive emergencies
เป็นภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตอย่างรุนแรง ร่วมกับ มีการสูญเสียการทำงานของอวัยวะที่สำคัญ ดังนั้นจำเป็นที่จะ ต้องลดความดันโลหิตที่สูงอย่างทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียการทำงานของอวัยวะที่สำคัญ โดยทั่วไปจะเป็นการบริหารยาลดความดันโลหิตทางหลอดเลือดเป็นหลัก
Hypertensive urgencies
เป็นภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตอย่างรุนแรง แต่ยังไม่มีการสูญเสียการทำงานของอวัยวะที่สำคัญดังกล่าวแล้ว
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องลดความดันโลหิตอย่างทันที แต่จะค่อยๆลดความดันโลหิตในเวลาหลายชั่วโมงถึงวัน โดยทั่วไปจะใช้การบริหารยาลดความดันโลหิตทางปากเป็นหลัก

อ่านต่อ: http://www.4shared.com/document/Do_xPoFL/Hypertensive_crisis.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น