วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

881. Hemihypoesthesia

หญิงอายุ 65 ปี DM, HT ชาใบหน้าและลำตัวซีกซ้าย 3 ชม. ก่อนมา รพ. PE:BP 140/90, Good consciousness, No stiffneck, No facial palsy, decrease sensory left side facial and left side body, no weakness limbs, DTR: 2+ all, BBK - -, DTX 487 mg% ในกรณีอย่างนี้ ใครมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการชาหรือสูญเสียความรู้สึกศรีษะแขนขาและลำตัวด้านเดียวกันที่พบบ่อยๆ ได้แก่
-Contralateral of cerebral cortex
-Contralateral of internal capsule
 ซึ่งอาจเรียกว่า Pure sensory stroke ซึ่งพบได้ร้อยละ 7-18
แต่ในกรณีนี้พบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลที่สูงค่อนข้างมาก และผู้ป่วยมีประวัติเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 4 วันก่อนตอนนั้นระดับน้ำตาลได้ high จาก DTxหลังจากแก้ไขให้ระดับน้ำตาลลดลงปรากฎว่าอาการชาหายไป และเมื่อมาดูในสมุดประจำตัวเบาหวานของผู้ป่วยพบว่าไม่เคยมีระดับน้ำตาลสูงเช่นนี้มาก่อน และครั้งนี้ผู้ป่วยขอยังไม่ต้องส่งต่อ จึงได้ให้การรักษาโดยให้ 0.9% NSS และรักษาภาวะ hyperglycemia เมื่อระดับน้ำตาลลดลงมาถึง 240 mg% ปรากฎว่าอาการชาหายไป และผู้ป่วยบอกว่าอาการดีขึ้นมาก เมื่อทำการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีการกล่าวถึงน้อยมากว่าลักษณะอาการดังกล่าวจะเกิดจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง ไม่เหมือนกับfocal seizure จากการมีระกดับน้ำตาลสูงที่มีการกล่าวถึงมาก จึงได้คุยให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและส่งตัวผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แน่นอนต่อไป มีใครจะให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ....

Ref: 150 case discussion in neurological differential diagnosis & therapy
โรคเรื้อรังทางอายุรกรรม 2 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล ขอนแก่น

1 ความคิดเห็น:

  1. lacunar infarction of small vessel that supply thalamus eg. Perforated vessel

    ทำให้ เกิด pure sensory stroke
    Plan ตรวจ Pronator drift

    Rx as Stroke if persistent symptom > 24 hr

    ตอบลบ