วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

894. Premature atrial contractions (PAC)

ชาย 84 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ตรวจพบหัวใจเต้นไม่ส่ม่ำเสมอ ไม่มีเสียงฟู่, EKG นี้มี rhythm เป็น
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Premature atrial contractions (PAC) เกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยจุดผิดปกติ ( ectopic foci ) ที่ไม่ใช่ SA node จึงเกิด P wave มาเร็วกว่าปกติ จะเห็น P wave ที่รูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมและมาเร็วกว่ากําหนดตามด้วย QRS ที่มีรูปร่างปกติ บางครั้ง P wave จะรวมกับ T wave ที่อยู่ข้างหน้าทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนหรือไม่เห็น P wave เลย ; ตามหลัง APC’s จะเห็น sinus มาช้ากว่าปกติเรียกว่ามี incomplete compensatory pause (ซึ่งในผู้ป่วยคนนี้พบว่ามี PAC 1 ตัว และ sinus rhythm 2 ตัวสลับกันไป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น