วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

908. Retinal vein occlusion

Retinal vein occlusion
Clinical practice
N Engl J Med    November 25, 2010

Retinal vein occlusion เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่มีอายุมากขึ้น และพบบ่อยเป็นอันดับสองของโรคเส้นเลือดเรติน่าภายหลังจากการเกิดภาวะ diabetic retinopathy แบ่งได้เป็นสองชนิดตามตำแหน่งที่เกิดการอุดตันคือ ถ้าเกิดการอุดตันที่แขนงสาขาของเส้นเลือดดำเรติน่าการอุดตันมักเกิดที่ arteriovenous intersection ส่วนใน central retinal-vein occlusion การอุดตันจะเกิดที่หรือเกิดเหนือต่อ lamina cribrosa ของ optic nerve โดยที่ central retinal vein อยู่นอกลูกตา

บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปดัวย
The Clinical Problem
Pathogenesis and Risk Factors
Natural History and Complications
Strategies and Evidence
Diagnosis and Assessment
Management
Branch Retinal-Vein Occlusion
   Laser Treatment
   Glucocorticoids
   Anti-VEGF Agents
Central Retinal-Vein Occlusion
   Laser Treatment
   Chorioretinal Venous Anastomosis
   Glucocorticoids
   Anti-VEGF Agents
Areas of Uncertainty
Guidelines from Professional Societies
Conclusions and Recommendations
Source Information

Link: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1003934

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น