วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

886. แนะนำหนังสือ แนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ล่าสุด

แนะนำหนังสือ แนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ล่าสุด

แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกฉบับนี้ ได้เสนอถึงแนวทางปฏิบัติ ในการให้บริการเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ตามนโยบายปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยการให้บริการปรึกษาแบบคู่ การให้ยาต้านไวรัสตามสูตรยาที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์ และการดูแลรักษา แม่ ลูก และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง Link: http://pmtct.anamai.moph.go.th/files002/a000093/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันฯ.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น