วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

889. Diastolic heart failure

Diastolic heart failure มีลักษณะเป็นอย่างไร มีแนวทางในการวินิจฉัยอย่างไร


เปรียบเทียบกับลักษณะของ systolic heart failure จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
การวินิจฉัย คือการมี ejection fraction ปกติ (มากกว่า 50 %) ภายใน 3 วันหลังจากการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และมีหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมี diastolic dysfunction (เช่น มีความผิดปกติในการคลายตัวของ left ventricular, การใหลของเลือดเข้าห้องหัวใจหรือความสามารถในการยืดขยายตัวลดลงซึ่งวัดได้ขณะทำ cardiac catheterization ของleft ventricular)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น