วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

898. Bisphosphonates for osteoporosis

Bisphosphonates for osteoporosis
Clinical Therapeutics
N Engl J Med       November 18, 2010

ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนทุกคนที่ได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูกที่กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกซึ่งเข้าได้กับเกณฑ์กระดูกพรุนของWHO (T score น้อยกว่า −2.5) ควรได้รับการักษาในระยะยาวด้วยยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันการเกิดกระดูกหักได้
ในอีกแง่หนึ่ง เป็นเรื่องยากที่ตัดสินใจให้การรักษาในคนจำนวนมากที่ยังมีปัญหาแค่กระดูกบาง (T score of −1.0 ถึง −2.5) ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจำนวนมากที่มีปัญหากระดูกหักพบว่ามีกระดูกบางยังไม่ถึงกับกว่ากระดูกพรุน ซึ่งการมีกระดูกหักอาจจะเกิดจากการมีปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับค่าความหนาแน่นของกระดูก ซึ่งจะใช้ WHO Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) มาคำนวณเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา
    ภายในกระดูก, bisphosphonates จะสะสมอยู่ในระยะ hydroxyapatite mineral และความเข้มข้นของ bisphosphonates จะเพิ่มขึ้นจากปัจจัย 8 อย่าง โดยในบริเวณที่เกิดการสลายกระดูก พันธะไนโตรเจนซึ่งอยู่ใน bisphosphonates จะเข้าไปใน osteoclasts และลดการสลายกระดูกผ่านทางการยับยั้ง farnesyl pyrophosphate synthase (FPPS) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ใน mevalonate-to-cholesterol pathway การยับยั้ง FPPS จะกระทบต่อisoprenylation ของ guanosine triphosphatases (GTPases) ที่บริเวณที่มีลักษณะขรุขระ ยื่นออกและเว้าเข้าคล้ายนิ้วมือ(ruffled border) ของ osteoclasts และรบกวนการเกาะติดของ osteoclasts กับผิวกระดูกซึ่งจะยับยั้งการสลายกระดูกและยับยั้งการกระตุ้นให้เซลกระดูกตายเร็วมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น