วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

885. Triple-negative breast cancer

Triple-negative breast cancer
Review article
Current concepts
N Engl J Med     November 11, 2010

มะเร็งเต้านมชนิด Triple-negative เป็นเนื้อมะเร็งที่ไม่มีการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen receptor, ER), ตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน (progesterone receptor, PR) และ HER2  ส่วน basal-like breast cancers จะไม่มีหรือมีระดับของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ  ไม่มีการแสดงออกที่มากเกินของ HER2 และมีการแสดงออกของยีนที่พบใน basal หรือ  myoepithelial cells ของเนื้อเยื่อเต้านม ซึ่งทั้งสองมีความใกล้ชิดเสมือนพี่น้องกัน
Triple-negative และ basal-like breast cancers จะมีความรุนแรง แต่กลุ่มย่อยของมะเร็งเหล่านี้จะมีความไวต่อยาเคมีบำบัดและมีการพยากรณ์โรคที่ดีเมื่อรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแบบเดิม ในปัจจุบันการวินิจฉัย triple-negative มีความสำคัญเพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการเลือกวิธีการรักษา
โดยบทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
-Triple-Negative versus Basal-Like Breast Cancers
-Cellular Origin of Basal-Like Breast Cancers
-Mutant BRCA1 and Triple-Negative or Basal-Like Breast Cancers
-Natural History
-Treatment
-Conclusions
-Source Information

Histologic and Immunohistochemical Features of Triple-Negative and Core Basal-like Breast Cancers.
 
Link: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1001389

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น