วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

911. Magnesium

Magnesium มีประโยชน์ใช้ในการรักษาโรคใดได้บ้าง?

A = consistent, good-quality patient-oriented evidence; B = inconsistent or limited-quality patient-oriented evidence; C = consensus, disease-oriented evidence, usual practice, expert opinion, or case series

Effectiveness
Effective: eclampsia and preeclampsia, arrhythmia, severe asthma, migraine, dyspepsia, constipation
Possibly effective: lowering risk of metabolic syndrome, improving glucose and insulin metabolism, preventing osteoporosis, improving symptoms of leg cramps in pregnant women, dysmenorrhea
Adverse effects
Oral supplementation generally is safe and well-tolerated; some reports of nausea, vomiting, diarrhea; overdose may lead to hypotension, muscle weakness, and coma
Contraindications
Patients with renal impairment (creatinine clearance of less than 30 mL per minute [0.5 mL per second]) may be at risk of heart block or hypermagnesemia

Ref: http://www.aafp.org/afp/2009/0715/p157.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น