วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

877. Dihydropyridine and non dihydropyridine of calcium channel blockers

Dihydropyridine และ non dihydropyridine ซึ่งเป็นยากลุ่ม calcium channel blockers มีข้อแตกต่างกันอย่างไร มีที่ใช้แตกต่างกันอย่างไร

 Calcium channel blockers แบ่งตามโครงสร้างออกได้เป็น
- กลุ่ม Dihydropyridines ได้แก่ nifedipine, nicardipine, felodipine, amlodipin และ nimodipine
- กลุ่ม Non-dihydropyridines แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
     กลุ่ม phenylalkylamines ได้แก่ verapamil
     กลุ่ม benzothiazines ได้แก่ diltiazem

Vascular selectivity, ข้อบ่งชี้ และผลข้างเคียงของ calcium antagonists บางชนิด [ดัดแปลงจากKatzung BG, Chatterjee K.2]

Hemodynamic effects ของ calcium antagonists [ดัดแปลงจาก Vaghy PL.4]

ลองศึกษาทั้งสองตารางแล้วจะได้ความรู้ไปใช้ในเวชปฎิบัติอีกเยอะเลยครับ

ช่วยจำจ้า: กลุ่ม Dihydropyridines จะลงท้ายด้วย dipine นะขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น