วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

869. Topical corticosteroids

ในเวชปฏิบัติต้องมีการใช้ยาTopical corticosteroids เป็นประจำ จะมีหลักในการเลือกใช้อย่างเหมาะสมอย่างไร?

 การเลือกความแรง
High-potency steroids
-Alopecia areata
-Atopic dermatitis (resistant)
-Discoid lupus
-Hyperkeratotic eczema
-Lichen planus
-Lichen sclerosus (skin)
-Lichen simplex chronicus
-Nummular eczema
-Poison ivy (severe)
-Psoriasis
-Severe hand eczema
Medium-potency steroids
-Anal inflammation (severe)
-Asteatotic eczema
-Atopic dermatitis
-Lichen sclerosus (vulva)
-Nummular eczema
-Scabies (after scabicide)
-Seborrheic dermatitis
-Severe dermatitis
-Severe intertrigo (short-term)
-Stasis dermatitis
Low-potency steroids
-Dermatitis (diaper)
-Dermatitis (eyelids)
-Dermatitis (face)
-Intertrigo
-Perianal inflammation
 การเลือกชนิด
-Ointments จะเหมาะกับบริเวณที่แห้งหนา ไม่เหมาะในบริเวณที่มีขนเยอะเพราะเกิดการเปื่อยยุ่ยหรือมีรูขุมขนอักเสบโดยเฉพาะบริเวณซอกผิวหนัง เช่นที่ขาหนีบ ร่องก้น รักแร้
-Creams  จะเหมาะกับบริเวณซอกผิวหนังที่ใช้ Ointments ไม่ได้
-Lotions และ gels จะเหมาะกับบริเวณที่มีขนเยอะเพราะสามารถแทรกซึมได้ดี ตกค้างน้อย
-Foams, mousses, และ shampoos เหมาะกับบริเวณหนังศรีษะ
ความถี่บ่อย
ส่วนใหญ่จะใช้ 1-2 ครั้งต่อวัน

ยังมีรายละเอียดอีกมาก อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2009/0115/p135.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น