วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

904. Subclinical hypothyroidism

Subclinical hypothyroidism จะมีแนวทางในการรักษาอย่างไร

ยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนในการรักษาsubclinical hypothyroidism ในกรณีที่ TSH ต่ำกว่า 10 mU/L. รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจTSH ซ้ำและประเมินสาเหตุก่อนให้การรักษา ในกรณีที่ TSH สูงขึ้นเป็นเวลานานมากกว่า 3 เดือน  เพื่อป้องการรักษาที่ไม่จำเป็น รวมถึงประเมินว่าไม่มีปัจจัยใดๆที่จะต้องให้การแก้ไขในภาวะที่มี TSH สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย และเพื่อเป็นการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะดำเนินไปสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยเต็มรูปแบบ (overt hypothyroidism) โดยเฉพาะเมื่อระดับ TSH สูงและตรวจพบมี TPO antibodies

การรักษาโดยเริ่มให้ levothyroxine ในขนาดต่ำ (25–50 µg/d) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ TSH กลับมาปกติ แต่ถ้าไม่ให้ยาก็ควรจะตรวจประเมิน TFT เป็นประจำทุกปี

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

1 ความคิดเห็น:

  1. I was taking synthetic hormone for two years then my energy levels dropped and I gained 35 pounds. I switched to natural porcine thyroid for less than a month now and my thyroid levels are back to normal. I have lost some weight too.

    ตอบลบ