วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,000. Osteoporosis with Dual energy x-ray absorptiometer (DEXA)

ผลการตรวจของผู้ป่วยหญิงอายุ 74 ปี เป็นดังนี้ เป็นการตรวจอะไร จะวินิจฉัยอะไร ให้การรักษาอย่างไรครับ ?
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

เป็นการตรวจ Dual energy x-ray absorptiometer (DEXA)
การแปลผล
ดังนั้นผู้ป่วยเข้าได้กับ Osteoporosis ส่วนการรักษาจะมีรายละเอียดมากทั้งการไม่ใช้ยาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการใช้ยาซึ่งมีรายละเอียดมากไม่สามารถเขียนสรุปได้ในเนื้อที่จำกัด ขอให้ download เพื่ออ่านตามลิ๊งค์โดยมีทั้งฉบับเต็มและฉบับสรุปย่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น