วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,016. Diaphragmatic hernia

หญิง 64 ปี แน่นอกซ้ายมานานกว่า 5 ปี ไอแห้ง ๆและเหนื่อยเป็นบางครั้ง ไม่มีไข้ ไม่เบื่ออาหาร ไม่มีนน.ลด ตรวจพบหอบเหนื่อยเล็กน้อย เสียงหายใจเข้าปอดซ้ายลดลง ฟังเสียงหัวใจปกติ ตรวจท้องปกติ ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโต จาก CXR คิดถึงอะไรครับ?

ผู้ป่วยเป็น Diaphragmatic hernia พิสูจน์โดยพบว่ามีเสียงของการเคลื่อนไหวของลำใส้ ที่บริเวณอกซ้าย ทำอัลตร้าซาวด์พบเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของลำใส้ และได้เคยส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาที่ รพศ.แล้ว จากการสอบถามญาติ ญาติบอกว่าเป็นDiaphragm hernia แต่ผู้ป่วยปฎิเสธการผ่าตัดครับ

1 ความคิดเห็น: