วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,011. Deep vein thrombosis

หญิง 54 ปี CA cervix กำลังรักษา ปวดบวมขาขวา 1 วัน ไม่มีไข้ ตรวจพบมีขาขวาบวม วัดที่น่องขวาได้ 33 ซม. น่องซ้าย 29 ซม. กดบุ๋ม กดเจ็บเล็กน้อย ผลตรวจดังข้างล่าง ตรวจพบอะไร? ให้การวินิจฉัยอะไร และจะให้การรักษาอย่างไรดีครับ?
Probe compression with color flow of right popliteal
ในแนวยาวและแนวขวาง
Probe compression with color flow of left popliteal
ในแนวขวาง
ผลการตรวจทางด้านขวาโดยการกด probe ของอัลตร้าซาวด์ลงพบว่าเส้นเลือด Popliteal vein ไม่ตีบแบนลงทั้งในแนวยาวและแนวขวาง ส่วนทางด้านซ้ายจะพบตีบแบนลงจนมองไม่เห็น

Right popliteal

จุดประสงค์ในการรักษามีด้วยกัน 3 ข้อ
-เป็นการสนับสนุนทำให้เกิดการละลายของก้อนเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดำ
-ป้องกันการกระจายของก้อนเลือดที่จะเป็นมากขึ้นในหลอดเลือดดำ
-ป้องกันการเกิด pulmonary embolism
วิธีการทั่ว ๆ ไป
• ให้สารน้าอย่างเพียงพอ ํ
• ให้ผู้ป่วยนอนพัก
• รักษาโรคที่เป็นสาเหตุการเกิด DVT 
การรักษาเฉพาะของการเกิด DVT
•Anticoagulation
•Thrombolysis
•Caval filter
มีรายละเอียดการรักษาอีกมากขอให้อ่านเพิ่มตามลิ๊งค์นะครับ

ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ

Ref + ฝึกการตรวจ DVT ด้วยอัลตร้าซาวด์ http://www.isrjem.org/Sept06_DVT_Ashar.postprod.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20/2/54 00:09

  Venous thromboembolism
  Rx เริ่มมให้ Heparin IV drip ประมาณ 10 วัน (keep INR ~ 1.5-2)
  Heparin 80 unit/kg IV bolus then 18 unit/kg
  ก่อน off heparin 4 วันให้ start warfarin ด้วยอะ..
  .. condition pt รายนี้มี underlying เป็น malignancy cause ควร continue warfarin ไปตลอดชีวิต

  (ประมาณแนวนี้ป่าวคับ)

  ตอบลบ
 2. deep vein thrombosis
  treatment --> anticoagulant medicine

  ตอบลบ