วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,015. Acroosteolysis

ชาย 63 ปี ปวดตึงนิ้วมือ 2 ข้าง มีแผลที่นิ้วมือ 1 เดือน  ตรวจพบดังภาพ ผิวหนังบริเวณอื่นไม่พบความผิดปกติ ไม่มีข้ออักเสบ ไม่มีไข้ ไม่มีโรคประจำตัวใดๆมาก่อน ผลเอกซเรย์มือเป็นดังนี้ครับ Dx? Mx?


เอกซเรย์มือขวา

ขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับ 
จากเอกซเรย์ของมือพบว่ามี Acroosteolysis หรืออาจเรียก tuftal osteolysis คือมีการผุกร่อนทำลายของกระดูกปลายนิ้ว(distal phalanges) โดยเมื่อดูที่มือพบลักษณะของนิ้วมือที่เรียวเล็กลง เมื่อจับดูพบผิวหนังตึงแข็ง(Sclerodactyly) มีแผลปลายนิ้ว นิ้วมือมีสีออกเขียวคล้ำซึ่งอาจเกิดจากการหดตัวของหลอดเลือด(Raynaud's phenomenon)  จึงทำให้คิดถึงว่าอาจจะมีสาเหตุจาก  limited form ของ scleroderma ได้ (ดูนิยามของ  limited form of scleroderma อีกครั้ง)
[Systemic Sclerosis (Scleroderma) แบ่งได้เป็น diffuse และ limited form ซึ่งก็สามารถทำให้เกิด Acroosteolysis ได้ทั้งคู่]
สาเหตุต่างของ Acroosteolysis รวมถึงสิ่งที่อาจตรวจพบร่วมด้วย
-Scleroderma: Look for soft tissue calcifications
-Sarcoid: Acroosteolysis can occur in 50% of patients with sarcoid of the hands. Look for small, cortical, punched-out lesions OR a permeative, lace-like pattern.
-Psoriasis: Look for erosive disease at the distal interphalangeal joints
-Neuropathy
    Leprosy: Look for linear calcification of digital nerves
-Hyperparathyroidism: Also look for subperiosteal resorption
-Thermal injury
   Burn: Look for contractures or soft tissue calcifications.
   Frostbite: Usually spares the thumb.
-Epidermolysis bullosa: Disorder of marked skin fragility and blister formation.
-Hypertrophic osteoarthropathy: Look at soft tissues for clubbing of digits with flattening of nail bed angle and marked soft tissue swelling.
-Pyknodysostosis: Look for dense bones and transverse fractures.
-Infection: Always think of osteomyelitis. This case ended up being acute osteomyelitis of the index finger (white arrow) and old osteomyelitis of the middle finger (pink arrow).

Ref http://roentgenrayreader.blogspot.com/2009/05/acroosteolysis.html

3 ความคิดเห็น:

 1. Psoriatic arthritis หรือเปล่าคับ

  ตอบลบ
 2. Dermatomyositis

  ตอบลบ
 3. systemic sclerosis รึเปล่าคะ ประวัติหนังแข็ง
  มี Raynaud's phenomenon
  มี digital gangrene
  film มีacro osteolysis ที่distal phalanx

  ตอบลบ