วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

987. Paederus dermatitis

หญิง 30 ปี รู้สึกแสบแขนขวาเมื่อ 5 วันก่อน ต่อมาผื่นค่อยๆ แดงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังภาพ ยังมีอาการแสบและคัน คิดถึงอะไร จะให้การรักษาอย่างไรครับ?


Paederus dermatitis เป็นการอักเสบของผิวหนังอย่างรุนแรงเมื่อผิวสัมผัสกับแมลงที่อยู่ใน genus Paederus โดยตามเนื้อเยื่อของแมลงชนิดนี้จะมีสารกลุ่ม pederin ซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคืองสูงเมื่อสมัผัสถูกจะเกิดอาการแสบแดงคันอย่างมากแม้ว่าจะไม่ได้โดยกัดหรือต่อยก็ตาม. ในรายที่เป็นมากอาจเกิดการบวม พอง แตกเป็นแผล (ulceration) และเกิดการตามเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้. ลักษณะของรอยโรคมักพบเป็นแนวยาวตามทางที่แมลงบินผ่านหรือเกาะหรือเมื่อมีการตบหรือบี้กับผิวหนัง บางครั้งพบเป็นตุ่มหนองได้. โรคอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยบริเวณที่สัมผัสมากจะเกิดอาการก่อน ในกรณีผู้ป่วยตัวอย่างรอยโรคมีลักษณะเป็น kissing lesion เกิดจากการพับของข้อศอกทำให้ผิวหนังสัมผัสตัวแมลงสองตำแหน่ง
การรักษา ให้การรักษาเหมือนกรณีถูกกรดหรือด่างรุนแรง โดยให้ล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำและสบู่อ่อน แล้วทาด้วยครีม corticosteroid ชนิด high potency ในกรณีที่ขึ้นเป็นผื่นแดงและตุ่มพองแล้วต้องประคบตุ่มพองด้วยน้ำเกลือก่อน เมื่อตุ่มพอง ฝ่อตัวลงแล้วจึงทาครีมกลุ่ม corticosteroid ในกรณี เป็นมากอาจให้ systemic corticosteroid ได้ช่วงสั้นๆ ให้ยา antihistamine แก้การคัน ให้ยาแก้ปวดตามอาการได้ ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียอาจให้ยา antibiotic cream ทาได้1 ความคิดเห็น: