วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

999. Interactive medical case in The New England Journal of Medicine

Interactive medical case in The New England Journal of Medicineเป็นลักษณะการโต้ตอบโดยใช้ Multimedia ซึ่งจะเริ่มจากการให้ประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ โดยจะมีคำถามเป็นช่วง ๆ เมื่อตอบแล้วก็จะเฉลยแล้วให้ทำต่อจนสิ้นสุดการตรวจวินิจฉัยและการรักษา พร้อมกับการเปรียบเทียบคะแนนกับคนอื่นๆ  โดยเนื้อหามีทั้งเป็นแบบวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการโต้ตอบช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเกี่ยวกับกลไกวิธีการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งเทียบได้กับการทำ Long case ผมทำดูแล้วสนุกดี เข้าใจง่าย ได้ความรู้มาก ลองเข้าไปศึกษาเรียนรู้ดูซิครับ ล่าสุดเป็นหัวข้อชื่อ Lying Low โดยเป็นโจทย์ที่ผู้หญิง 88 ปีมา ห้องฉุกเฉินด้วยอาการสับสน


Lying Low
ติดตาม http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMimc1010297?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น