วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,013. Pulmonary function tests-Spirometry

ชาย 66 ปีมีประวัติเคยสูบบุหรี่มามากกว่า 40 ปี แต่เลิกมาได้ 3 ปี ผลการตรวจสไปโรเมตรีย์เป็นดังนี้ FVC 42.3 %ของค่าคาดคะเน, FEV1 32.6%ของค่าคาดคะเน, FEV1/FVC 46.77% จะแปลผลว่าอย่างไรดีครับ
ภาพจาก http://www.cumc.columbia.edu/dept/rehab/images/ei_2005.gif

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

เมื่อดูจากแผนภาพการวินิจฉัยจะพบว่าจะเข้าได้กับ Mixed pattern และดูจาก ตารางพบว่าอยู่ในระดับรุนแรง

Ref http://www.occmednop.org/document/BookSpirometry.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21/2/54 23:28

    very severe obstruction , restriction cannot be rule out, confirm with lung volume ^_^

    ตอบลบ