วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,006. Streptococcal pharyngitis

Streptococcal pharyngitis
Clinical practice
N ENGL J MED   February 17, 2011

เจ็บคอเป็นอาการที่พบมาก โดยภาวะคอหอยอักเสบพบได้ประมาณ 1.3% ของแผนกผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และคิดเป็นประมาณ 15 ล้านคนที่มาตรวจรักษาในปี 2,006  Streptococcus (Streptococcus pyogenes) เป็นสาเหตุ 5 - 15% ของภาวะคอหอยอักเสบในผู้ใหญ่ และ 20 - 30% ของในเด็ก
ภาวะคอหอยอักเสบจากเชื้อ streptococcal เกิดขึ้นมากที่สุดในเด็กอายุระหว่าง 5 -15 ปี ในสภาพอากาศเย็น, อุบัติการณ์สูงที่สุดในฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ผลิ ภาระค่าใช้จ่ายของภาวะคอหอยอักเสบจากเชื้อ streptococcal ในเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกามีการคาดการณ์ที่ 224,000,000 - 539,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียรายได้ของบิดามารดาของผู้ป่วยเด็ก
ภาวะคอหอยอักเสบจากเชื้อ streptococcal ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันแต่ยังกระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาการภายหลังการติดเชื้อ เช่น poststreptococcal glomerulonephritis และ acute rheumatic fever โดย rheumatic fever พบได้ไม่บ่อยในประเทศพัฒนาแล้ว แต่ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในภายหลังของเด็กในหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา, อินเดีย, และบางส่วนของออสตราเลเซีย
เนื้อหาประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
 -Evaluation
 -Laboratory Tests
 -Rationale for Antibiotic Treatment

 -Approaches to Diagnosis and Treatment
 -Treatment Regimens
 -Follow-up after Treatment

Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendationsอ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1009126

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น