วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,005 Pharmacology of antihypertensive agents

Pharmacology of antihypertensive agents
เราจ่ายยาเพื่อการรักษาความดันโลหิตสูงเป็นประจำ ลองมาทบทวนเภสัชวิทยาของยาดังกล่าวกันครับ

-Diuretics: ออกฤทธิ์โดยลดโซเดียมและปริมาณของเลือดในร่างกาย
-Sympathoplegic agents: ลดความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย ลดการทำงานของหัวใจ และสามารถเพิ่มการเก็บเลือดไว้ในหลอดเลือดได้มากขึ้น (ซึ่งทั้งสองกลไกหลังนี้ทำให้ลดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ) โดยสามารถแบ่งย่อยได้ตามตำแหน่งที่ออกฤทธิ์ดังรูปด้านล่าง
-Direct vasodilators: เกิดการคลายตัวกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแล้วเกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ทำให้ลดความต้านทานของหลอดเลือด ทำให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บเลือดไว้ในหลอดเลือด
-Agents block production or action of angiotensin: ลดความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย รวมถึงอาจทำให้ปริมาณเลือดลดลง

อธิบายได้โดยรูปครับ
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Ref: http://basic-clinical-pharmacology.net/chapter%2011_%20antihypertensive%20agents.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น