วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,007. Hypoxia and inflammation

Hypoxia and inflammation
Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med    February 17, 2011

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีตัวรับรู้ออกซิเจน ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อภาวะขาดออกซิเจนโดยทำให้เกิดการหายใจเพิ่มขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและการตอบสนองเพื่อความอยู่รอด หากออกซิเจนยังไม่เพียงพออีกยังมีกลไกที่พยายามจะทำให้ออกซิเจนกลับมาเพียงพอหรือช่วยให้ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะขาดออกซิเจน
กลไกต่าง ๆ เหล่านี้ต้องอาศัยตัวรับรู้ออกซิเจน hydroxylases prolyl (PHDs) โดย hydroxylate prolines จะอยู่ในหน่วยย่อยแอลฟาของ hypoxia-inducible transcription factor (HIF)
โดยปัจจัยการถอดรหัส(transcription factor) นี้เป็น heterodimer กับสองหน่วยย่อยซึ่งได้แก่ HIF - 1αหรือ HIF - 2αและ HIF - 1β (หรือaryl hydrocarbon receptor nuclear translocator [ARNT] protein) โดยHIF - 1α มีอยู่แพร่หลาย ส่วนHIF - 2α ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในบางนื้อเยื่อ
บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ระบบ PHD - HIF มีผลต่อกระบวนการอักเสบ อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยสัญญาณเหนี่ยวนำจากการขาดออกซิเจน ลักษณะในระดับโมเลกุลระหว่างการขาดออกซิเจนและขบวนการการอักเสบ และแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการขาดออกซิเจนและการอักเสบในโรคลำไส้อักเสบ, โรคมะเร็งบางชนิดและการติดเชื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น