วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,004. High HIV viral load/Compliance/Adherence

ชาย 45 ปี U/D Human immunodeficiency virus infection on GPOvirs มาได้ 22 เดือน CD4 ล่าสุด 199 (10%)  ซึ่งเท่าๆกับตอนก่อนเริ่มยา และผล Viral load 2,392,890 copies/ml มีความเห็นในกรณีนี้อย่างไร จะให้การดูแลรักษาอย่างไรครับ?

ถูกต้องแล้วครับ คงต้องประเมิน Compliance และ adherence ก่อน เพราะถ้าผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อดื้อยาแต่ viral load ก็น่าลดลงมาบ้างไม่น่าจะสูงขนาดนี้ ซึ่งลักษณะนี้น่าจะบ่งบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาหรือรับประทานยาไม่ต่อเนื่องมากกว่า โดยข้อมูลนี้อาจารย์แผนกโรคติดเชื้อเคยสอนไว้ แต่ยังหาreferrence จากในอินเตอร์เนตไม่พบ การดูแลรักษาคือให้ผู้ป่วยรับประทานยาให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนสักพักแล้วจึงตรวจประเมินผลการรักษาซ้ำใหม่ครับ
หมายเหตุ
Compliance หมายถึง การที่ผู้ป่วยเชื่อยอมรับและปฏิบัติตามที่แพทย์ให้การรักษาให้คำแนะนำ
แต่ Adherence เป็นคำที่ใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางผู้ป่วยเข้าใจยอมรับและตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตนและรับประทานยาให้ถูกขนาด ถูกเวลาตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อให้ได้ผลการรักษาดีที่สุด

Ref:http://piphat.thaihp.org/index.php?option=other_detail&lang=th&id=12&sub=21

3 ความคิดเห็น:

 1. ต้องประเมิณ compliance ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่า ถ้าผู้ป่วยกินยาสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อดื้อยา viral load ก็น่าลดลงมา น้อยกว่านี้ ไม่น่าจะสูง ถึงล้าน copies น่าจะบ่งบองว่าผู้ป่วยไม่ได้กินยามากกว่า

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23/2/54 00:39

  http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/AdultandAdolescentGL.pdf

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ

  ตอบลบ