วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,003 Cavernous sinus thrombosis

หญิง 68 ปี DM, HT ปวดศรีษะมานานกว่า 1 เดือน ไม่มีไข้ มึนชาศรีษะด้านซ้ายบริเวณหน้าผากและแก้มซ้าย, 1 วันก่อนมาปวดศรีษะด้านซ้ายมาก ซึม สับสน แต่ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีคลื่นใส้อาเจียน ตรวจตาซ้ายพบมี Ptosis, proptosis, mild chemosis, ocular muscle paralysis, no facial palsy, hard consistency eyeball, IOP 20 mmHg. จากข้อมูลคิดถึงอะไร จะตรวจวินิจฉัยอะไรเพิ่มครับ?

จากข้อมูลข้างต้นคงต้องนึกถึง Cavernous sinus thrombosis
Cavernous sinus thrombosis เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลังจากการติดเชื้อบริเวณส่วนกลางของใบหน้าและparanasal sinuses ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย มีส่วนน้อยที่เกิดจากเชื้อรา เช่น Aspergillus และ Rhizopus species สาเหตุอื่นๆได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด, ได้รับบาดเจ็บ และการติดเชื้อของหูหรือฟัน
การวินิจฉัยสามารถใช้วินิจฉัยจากอาการทางคลินิกของผู้ป่วยได้(clinical diagnosis) หรืออาจใช้ Imaging ช่วยได้แก่ CT, MRI, MRV, Carotid angiography ส่วนการ LP ใช้แยกจาก localized processes (เช่น sinusitis, orbital cellulitis) โดยLP จะพบเซลของการอักเสบได้ประมาณ75%
Cavernous sinus ได้รับเลือดจากเส้นเลือดดำของใบหน้า (ผ่านทาง superior และ inferior ophthalmic veins) รวมทั้ง sphenoid และ middle cerebral veins จึงเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 4, 6 จะอยู่ที่ผนังทางด้านข้างของไซนัส โดยมี ophthalmic และ maxillary divisions ของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 วางตัวอยู่ภายในผนังไซนัส(ไม่ได้แสดงไว้ในรูป)
ผลการตรวจ + endoscopic transnasal approach พบว่าเป็น cavernous sinus thrombosis จากเชื้อราซึ่งกำลังรอผลเพาะเชื้อ ผู้ป่วยได้รับยา Amphotericin-B iv ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วหายปวดศรีษะ ตาบวมยุบลง แต่ยังมีหนังตาตกครับ

1 ความคิดเห็น: