วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

998. Image challenge in The New England Journal of Medicine

Image challenge in The New England Journal of Medicine

โดยเป็นรูปภาพทางด้านคลินิกแล้วให้ตอบ มาใหม่ทุกสัปดาห์(วันพฤหัส) โดยมีคำตอบให้เลือก 5 choices เมื่อตอบแล้วก็จะมีเฉลยให้และบอกจำนวนผู้ตอบของแต่ละข้อ บอกจำนวนผู้ที่ร่วมตอบทั้งหมด ได้ประโยชน์และความรู้ดี ซึ่งล่าสุดเป็นดังรูปด้านล่างนี้ละครับ โดยความยากก็อยู่ที่ระดับปลานกลาง ลองติดตามดูนะครับ....

น่าสนใจดี ติดตามต่อ http://www.nejm.org/image-challenge?ci=02102011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น