วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,012. Lumbar puncture-contraindication

หญิง 50 ปี First diagnosis human immunodeficiency virus infection,
ประมาณ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วยเหลือตัวตนเองได้น้อยลง ไม่ปวดศรีษะ ไม่มีไข้, 1 วันก่อนมารพ. ญาติสังเกิดว่ามีลักษณะของการพูดช้า คิดช้า ทำอะไรช้าลง ไม่มีคลื่นใส้อาเจียน จากการตรวจพบว่า Afebrile, No stiff neck, Pupils 3 mm. RTL BE, Papilledema, No facial weakness, พบมี Oral thrush, Motor gr 4 all limbs, Cerebellar sign: intact, DTR 2+ all, Babinski 's sign positive of right side ผลตรวจเลือดไม่อธิบายอาการต่างๆ ดังกล่าว ถ้าเป็น รพช.จะให้การตรวจรักษาอย่างไร เช่นจะ LP เองหรือไม่? หรือมีแนวทางในการดูแลรักษา-ส่งต่อในกรณีคล้ายๆกันนี้อย่างไรครับ?

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

ข้อห้ามของการทำ Lumbar puncture
จาก The new england journal of medicine
ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบหัวใจและการหายใจ(cardiorespiratory) ซึ่งมักจะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งในการเจาะ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของสมองเลื่อนตัว(brain herniation)จากการมีความดันในสมองสูง หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดจะเกิดความดันในสมองสูงและมีการมีอาการแสดงของระบบประสาทเฉพาะที่(focal neurologic signs) หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจควรได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) แต่ CTเองก็ไม่ได้เป็นการบอกโดยสมบูรณ์แน่นอนว่าจะไม่มีภาวะของความดันในสมองสูง การมีความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือดจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกและก้อนเลือดที่ไขสันหลัง แม้ว่าจะยังไม่ทราบถึงระดับที่แน่นอนของความผิดปกติที่จะเพิ่มความเสี่ยงก็ตาม  สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นถ้าดำเนินการโดยแพทย์รังสีโดยใช้เทคนิคการด้าน imaging

Ref:http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMvcm054952

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21/2/54 23:45

    เป็น HIV น่าจะ CD4ต่ำเพราะมีoral thrush
    เหมือนมี cognitive impairmentด้วย แถม progress เร็วใน3สัปดาห์ สงสัยจะ PML แต่ papilledema ซะ ใครจะกล้า LP ขอrefer ไปทำimagingก่อนดีกว่าค้าบ

    ตอบลบ