วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

989. Arterial puncture for blood gas analysis

Arterial puncture for blood gas analysis
Videos in clinical medicine
The new engl and journa l o f medicine  february 3, 2011

เป็นวิดีโอทางด้านคลินิกจากวารสารการแพทย์ New England Journal Medicine  โดยแสดงถึงการเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดงเรเดียลเพื่อการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดงในผู้ใหญ่ เป็นหัตถการที่ทำบ่อยๆ ในทางการแพทย์ เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
ข้อบ่งชี้ของการเจาะหลอดเลือดแดงเรเดียลคือเป็นหัตถการที่กระทำเพื่อให้ได้ตัวอย่างเลือดแดงสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซในเลือด ข้อบ่งชี้หลักสำหรับการตรวจวัดระดับก๊าซเลือดแดงคือเพื่อให้ได้partial pressuresของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และarterial pH ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น