วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

997. แบบทดสอบสุขภาพจิตคนไทย

นอกจากปัญหาความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแล้ว บางครั้งพบว่าผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ถ้าอยากจะประเมินภาวะสุขภาพจิต สามารถทำได้โดยใช้ แบบทดสอบสุขภาพจิตคนไทย
โดยเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาเพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิต ซึ่งผลการประเมินได้จะเป็นค่าปกติ (norm) ของกลุ่มคนที่ทำการศึกษาเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ว่าอยู่ในกลุ่มสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป เท่ากับคนทั่วไป หรือต่ำกว่าคนทั่วไป ฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินภาวะสุขภาพจิตในการประเมินครั้งนี้ไม่ได้ใช้เกณฑ์ตัดสิน โดยเกณฑ์การวินิจฉัยของแพทย์ หรือไม่ได้ใช้เกณฑ์ของแบบทดสอบใดๆมาร่วมเป็นเกณฑ์การตรวจมาตรฐาน (gold standard)
ลักษณะของแบบทดสอบ
1. แบบประเมินฉบับสั้น 15 ข้อ (TMHI-15) เหมาะสำหรับการประเมินที่ต้องการใช้เวลาไม่มากนัก
2. แบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ (TMHI-55) เหมาะสำหรับการประเมินที่มีเวลามากพอ และต้องการคำตอบที่สมบูรณ์

ทดสอบได้ตามลิ๊งค์นี้ครับhttp://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น