วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

995. Radioiodine therapy for hyperthyroidism

Radioiodine therapy for hyperthyroidism
Clinical therapeutics
The New England Journal of Medicine, february 10, 2011

การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาวะไทรอยด์เป็นพิษคือ การใช้กัมมันตรังสีไอโอดีน(radioiodine) และการผ่าตัดรักษา ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลชัดเจนเนื่องจากเป้าหมายหลักของวิธีการรักษานี้คือทำลายเนื้อเยื่อที่ทำงานมากผิดปกติของธัยรอยด์ ส่วนยาที่ใช้รักษา(ได้แก่ carbimazole, methimazole, และ propylthiouracil) โดยจะมีแนวทางการใช้หนึ่งในสองวิธีคือ อาจใช้ก่อนที่จะให้กัมมันตรังสีไอโอดีน และมักจะให้ก่อนการผ่าตัดโดยให้ยาเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อให้เกิดการทำงานของต่อมไทรอยด์อยู๋ในระดับปกติ(euthyroid) นอกจากนี้ยังใช้ในภาวะไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves โดยใช้เป็นเวลานาน 1 ถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้นเพื่อหวังผลให้หายขาด ส่วนการหายขาดของภาวะไทรอยด์เป็นพิษไม่คาดหวังเมื่อใช้ยาระหว่างการรักษาในระยะยาวของภาวะ adenoma หรือ toxic multinodular goiter ซึ่งในกรณีเหล่านี้การรักษาที่ให้ผลดีด้วยการผ่าตัดและการใช้กัมมันตรังสีไอโอดีนถือว่ามีข้อบ่งชี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น