วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,017. Point-of-care ultrasonography

Point-of-care ultrasonography
Review article
Current Concepts
The New England Journal of Medicine  February 24, 2011


อัลตร้าซาวด์เป็นอุปกรณ์สร้างภาพที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยที่แพทย์ใช้มามากกว่าครึ่งศตวรรษโดยช่วยในการวินิจฉัยและช่วยในหาตำแหน่งเพื่อการทำหัตถการบางอย่าง ช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาอัลตร้าซาวด์เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่มีขนาดกระทัดรัด มีคุณภาพสูงและไม่แพงนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในเรื่อง Point-of-care ultrasonography อันหมายถึงการนำอัลตร้าซาวด์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ณ.เวลานั้น มากกว่าที่จะเก็บบันทึกข้อมูลไว้แล้วมาแปลผลทีหลัง โดยอัลตร้าซาวด์สามารถทำตรวจและแปลผลได้ที่เตียงผู้ป่วย 
ในปี 2004 การประชุมเกี่ยวกับอัลตร้าซาวด์ซึ่งจัดโดย the American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) ในแนวคิดที่ว่า 'Ultrasound stethoscope' ซึ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจากทฤษฎีสู่ความเป็นจริง การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก 19 องค์กรการแพทย์ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2010 AIUM ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของ 45 องค์กร ขณะนี้บางโรงเรียนแพทย์ได้เริ่มต้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้อัลตราซาวด์ระหว่างการหมุนเวียนในการเรียนในชั้นคลินิกแล้ว
โดยมีความตระหนักมากขึ้นว่ารังสีจากการทำเอ็กCT อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็ง อัลตร้าซาวด์ได้ถูกนำมาใช้ในสูติศาสตร์มานานหลายทศวรรษไม่พบหลักฐานว่ามีผลกระทบที่เป็นอันตรายในระดับการตรวจวินิจฉัยตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามเครื่องอัลตร้าซาวด์ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและการกระจายของเครื่องมือรวมถึงความสามารถของผู้ใช้ ประโยชน์ของการใช้ที่เหมาะสมและขีดจำกัด
บทความนี้จะทบทวนเกี่ยวกับภาพรวมของประวัติศาสตร์และสถานภาพปัจจุบันแบบกระชับเกี่ยวกับ Point-of-care ultrasonography ร่วมกับตัวอย่างและการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น