วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,019. Intraosseous catheter placement in children

Intraosseous catheter placement in children
Videos in clinical medicine
The New England Journal of Medicine February 24, 2011

การประเมินและเข้าถึงหลอดเลือดในเด็กที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งการแทงเข็มเข้าโพรงกระดูก(Intraosseous) เป็นวิธีการที่จะสามารถให้ยา, สารน้ำคริสตัลลอยด์ คอลลอยด์และผลิตภัณฑ์จากเลือดในระหว่างการช่วยชีวิต รวมทั้งสามารถเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการใส่สายสวนทางการแทงเข็มเข้าโพรงกระดูกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าทางเข็มหลอดเลือดดำส่วนกลางและเทคนิคนี้ถือว่าทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วกว่าการทำใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำใหญ่(venous cutdown)
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
-Overview
-Indications
-Contraindications
-Anatomy
-Site selection
-Equipment
-Procedure
-Complications
-Summary 

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0900916

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น