วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

985. แนะนำแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน 2553

แนะนำแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน 2553
โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย

-Definition, epidemiology, burden and etiology of osteoporosis
-Diagnosis and bone mass assessment in osteoporosis
-Prevention of osteoporosis and prevention of falls
-Treatment of osteoporosis
-Glucocorticoid-induced osteoporosis
-Osteoporosis in men


ถ้าลิ้งค์ข้างบนไม่ทำงานให้เข้าลิ้งค์นี้แทนนะครับ http://www.topf.or.th/ckfinder/userfiles/files/topf_pdf/cpg53_th04.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น