วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,124 Rotation of CXR

ผู้ป่วยหญิงมาตรวจเพื่อทำใบรับรองแพทย์ ปกติดี ไม่มีโรดประจำตัว ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกพบดังรูปที่ 1 (คล้ายมีก้อนที่ปอดกลีบขวาบน)  ตรวจร่างกายปกติ ตรวจดูโดยละเอียดก็ไม่พบสาเหตุว่าจะมี artifact แต่จะเห็นว่า spinous process อยู่ชิดไปทางขวามากกว่า (ซึ่งปกติควรอยู่กึ่งกลางระหว่างหัวของกระดูกไหปลาร้าทั้งสองข้างหรือทั้ง spinous process และ trachea ควรจะอยู่ในแนว midline) จึงทำให้เห็นเงาของหัวกระดูกไหปลาร้าข้างขวาใหญ่และชัดกว่า และมองให้ละเอียดเป็นไปได้ว่าลักษณะที่เห็นอาจเกิดจากการที่เงากระดูกซึ่โครงและกระดูกไหปลาร้ามาซ้อนทับกันและประกอบกันคล้ายเป็นก้อนพอดี จึงลองเอกซเรย์ซ้ำใหม่เป็นเป็นดังภาพที่ 2 โดยลักษณะคล้ายก้อนนั้นหายไป ซึ่งในตอนนี้จะเห็นว่า spinous process อยู่ห่างจากหัวของกระดูกไหปลาร้าข้างขวาออกมามากกว่าภาพแรก (และค่อนข้างชิดไปทางซ้ายเสียด้วยซ้ำ) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า rotation มีผลต่อการแปลผลเอกซเรย์ทรวงอกเป็นอย่างมาก

CXR 1

CXR 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น