วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,137 การบำบัดผู้ติดสารเสพติดที่มีปัญหาซับซ้อน

สนับสนุนโดย
แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คณะกรรมการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดในระบบสาธารณสุข พ.ศ.2555
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,
พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล,
พอ.พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล,
พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย
และ ดร.ดรุณี ภู่ขาว
เนื้อหาประกอบด้วย :
-  การประเมินผู้มีปัญหาซับซ้อนโรคจิตเวชร่วม ปัญหาจากการบำบัดไม่สำเร็จ
-  การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้มีปัญหาสารเสพติดแอมเฟตามีน
-  การจัดการกับพฤติกรรมอยากเสพสารเสพติดแอมเฟตามีน
-  การบำบัดผู้เสพสารเสพติดแอมเฟตามีนด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
- เทคนิคการเพิ่มจำนวนผู้มีปัญหาสารเสพติดเข้าสู่ระบบบริการ เต็มใจอยู่ และอยู่จนครบกำหนดการบำบัดรักษา


ลิ้งค์ดาวโหลด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น