วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,149 ACCF/AHA guideline for the management of ST-Elevation Myocardial Infarction 2013 : executive summary

แนวทางในการดูแลรักษา ST-elevation myocardial infarction ซึ่งออกโดย American College of Cardiology และ American Heart Association ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Circulation

โดยคำแนะนำที่มีหลักฐานระดับแข็งแกร่งที่สุดได้แก่
- ควรจะการรักษาด้วยเพื่อให้กลับมามีการใหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ใหม่ (reperfusion therapy) ในผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการภายใน 12 ชั่วโมงของการเริ่มมีอาการ
- Primary PCI เป็นวิธีที่แนะนำของรักษา reperfusion therapy
- หลังจากการทำ PCI ควรให้ยาแอสไพรินไปโดยต่อเนื่องตลอดไป
- ถ้าไม่มีข้อห้าม ควรให้การรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (fibrinolytic therapy) ถ้าไม่สามารถทำ primary PCI ได้ภายใน 120 นาทีหลังจากมีผู้พบเห็นผู้ป่วย
- ยา ACEI ควรจะให้ภายใน 24 ชม. แรกในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบริเวณ anterior wall, มีภาวะหัวใจล้มเหลว, มี ejection fraction ตั้งแต่ 40% ลงไป
- ควรมีการให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อการหยุดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่มือสอง (การได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น)

สรุปโดย Physician's First Watch for December 18, 2012
และอ้างอิงจาก http://circ.ahajournals.org/content/early/2012/12/17/CIR.0b013e3182742c84.full.pdf+html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น