วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,125 ข้อมูลหลักฐานในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับ renin-angiotensin-aldosterone system blockade ในการปกป้องไต

Renin-angiotensin-aldosterone system blockade for nephroprotection: current evidence and future directions
J Nephrol. 2012 Nov;25(6):900-10

การใช้ยาที่ปิดกั้น renin-angiotensin-aldosterone system ( renin-angiotensin-aldosterone system [RAAS] blockade) เป็นกลวิธีในการรักษาดีที่สุดเท่าที่มีข้อมูลในขณะนี้ในการชะลอการดำเนินของการมีพยาธิสภาพที่ไตจากการมีโปรตีนออกมาในปัสสาวะเรื้อรัง (chronic proteinuric nephropathies)
มีการศึกษาวิจัยแบบ randomized controlled trials ขนาดใหญ่หลายชิ้นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกป้องไตของของ angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) และ angiotensin II receptor blockers (ARBs) จากการมีพยาธิสภาพของไตในเกือบจะทุกสาเหตุ
พบว่าการให้ mineralocorticoid receptor antagonists และ direct renin inhibitor aliskiren เพิ่มเข้าไปในการรักษาแบบมาตรฐานร่วมกับการใช้ ACEIs หรือ ARBs ในขนาดที่เหมาะสมจะลดอัลบูมินในปัสสาวะหรือโปรตีนในปัสสาวะและชลอความการเกิดความผิดปกติของไตได้มากกว่ายาหลอก ถึงแม้ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่ากลวิธีเหล่านี้อาจส่งผลต่อผลลัพท์ในระยะยาวของโรคไต การให้ยาที่ปิดกั้น RAAS ร่วมกันอาจจะใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของไตจากการมีโปรตีนออกมาในปัสสาวะเรื้อรังที่ไม่สามารถเข้าสู่ภาวะการหายของโรคอย่างสมบูรณ์และถาวรจากการใช้ ACEI หรือ ARB เพียงอย่างเดียว และมีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังของภาวะการมีโปแตสเซียมในเลือดสูงและการทำงานที่ลดลงของไต
บทความนี้จะทบทวนข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการใช้ RAAS-inhibiting agents ในโรคไต, พิจารณาถึงการนำ RAAS blockade มาใช้เป็นกลวิธีในการรักษาและกล่าวถึงมุมมองบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำ RAAS blockade มาใช้ในการปกป้องไต

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684647

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น