วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,151 คำแนะนำด้านสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ

โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคกระทรางสาธารณสุข

ทุกปีๆ มีนักท่องเที่ยวเป็นล้านคนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของพวกเขา ข้อมูลให้นี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อที่พบบ่อยๆ ได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจและมีความสุขขณะอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการให้คำแนะนำและดูแลนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศได้
เนื้อหาของคำแนะนำได้แก่
-โรคมาลาเรีย
-ไข้เลือดออกเดงกี่
-โรคพิษสุนัขบ้า
-ไข้ไทฟอยด์
-ไวรัสตับอักเสบ
-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, เอชไอวีและเอดส์


ลิ้งค์ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/uploads/pdf/Health%20advice%20for%20travelers_2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น