วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,135 การประเมินปัญหาการใช้สารเสพติด

สนับสนุนโดย
แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรียบเรียงโดย : 
พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,
รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย,
พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล
เนื้อหาประกอบด้วย :
-  ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษา
-  ภาวะฉุกเฉินจากสารเสพติดและการดูแลช่วยเหลือ
-  การประเมินปัญหาสารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น