วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,158 สถานการณ์โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและ ภาวะแทรกซ้อนในประเทศไทย

อกสารข้อมูล: สถานการณ์โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนในประเทศไทย ปี 2555
(Fact Sheet: Diabetes, Hypertension, and their complications; The current situation in Thailand)

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/doc_dm_ht.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น