วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,152 Celiac disease

Clinical practice
N Engl J Med   December 20, 2012

-เมื่อพิจารณาแล้วว่า โรค celiac มีความผิดปกติของทางเดินอาหาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กผิวขาว, โรค celiac ในขณะนี้เป็นที่ทราบกันว่าส่งผลกระทบต่อบุคคลในอายุที่แตกต่างกัน รวมทั้งความแตกต่างของเชื้อชาติ และอาจจะแสดงออกโดยไม่มีอาการของระบบทางเดินอาหารก็ได้
-การตรวจวัด IgA anti–tissue transglutaminase antibodies คือการทดสอบเบื่องต้นที่มักจะทำเพื่อการคัดกรองสำหรับโรค celiac เพราะมีความไวสูงและความเฉพาะเจาะจงสูง แต่มีประสิทธิภาพต่ำในผู้ป่วยที่มีการขาด IgA (ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีโรค celiac เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป)
-ยืนยันการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อของดูโอดินัมส่งตรวจ แม้ว่าแนวทางเมื่อไม่นานมานี้ชี้ให้เห็นว่าการตรวจชิ้นเนื้ออาจไม่จำเป็นในเด็กที่มีหลักฐานชัดเจนทางคลินิกและซีโรโลยี่ของโรคนี้
-ยังเป็นที่โต้แย้งถึงบทบาทของกลูเตน (gluten) ที่เป็นสาเหตุของ celiac disease enteropathy และหลักสำคัญของการรักษาคือการดำเนินการให้ผู้ป่วยรับประทานเฉพาะอาหารที่ไม่มีกลูเตน
-การมีความไวต่อกลูเตนอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโรค celiac และการวินิจฉัยที่แน่นอนควรจะทำก่อนที่จะจำกัดให้ผู้ป่วยรับประทานเฉพาะอาหารที่ไม่มีกลูเตนไปตลอดชีวิต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
   Clinical Presentation
   Natural History
-Strategies and Evidence
   Diagnosis
   Treatment
   Follow-up
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information
-Clinical Presentation
-Key Clinical Points

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1113994

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น