วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,126 Hepatitis A

American Family Physician
December 1 2012 Vol. 86 No. 11

ไวรัสตับอักเสบเอ (hepatitis A) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยทั่วโลก ถึงแม้ว่าอุบัติการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดลงในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการขยายการให้วัคซีน ไวรัสตับอักเสบเอจะติดต่อโดยการรับประทานสิ่งที่มีการปนเปื้อนอุจจาระ (fecal-oral contamination) และมีการระบาดเป็นครั้งคราวผ่านทางอาหาร เด็กเล็กมักจะไม่แสดงอาการแม้ว่าการเกิดอาการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายในสองเดือนของการติดเชื้อ แม้ว่า 10-15% ของผู้ป่วยอาจจะมีการกำเริบของโรคในช่วงหกเดือนแรก
ไวรัสตับอักเสบเอมักจะไม่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรังหรือโรคตับเรื้อรัง ซึ่งการรักษาประคับประคอง (supportive care) ถือเป็นการรักษาหลักของโรคนี้
CDC และ American Academy of Pediatrics แนะนำการฉีดวัคซีนที่ทำประจำ (routine vaccination) ในเด็กทุกคนที่อายุ 12-23 เดือน เช่นเดียวกับประชากรบางกลุ่มที่มีแนวโน้มของการเกิดโรค และวัคซีนไวรัสตับอักเสบยังแนะนำสำหรับกรณีส่วนใหญ่เพื่อการป้องกันภายหลังการสัมผัสโรค (postexposure prophylaxis) แม้ว่าอิมมูโนโกลบูลินเป็นทางเลือกที่ยอมรับในบางสถานการณ์

Ref: http://www.aafp.org/afp/2012/1201/p1027.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น