วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,131 แนวทางเวชปฏิบัติในการใช้ยาสตีรอยด์ทาเฉพาะที่

Clinical practice guideline for topical steroid usage 2011

โดยสมาคมแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

 เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-นิยาม
-หลักการใช้ยา
    ตัวยา, รูปแบบของยา (form), ความแรงของยา (potency)
    ลักษณะของรอยโรค
    ตำแหน่งของรอยโรค
    พื้นที่ของรอยโรค
    อายุ
    ระยะเวลาในการทายา
    ความถี่ในการทายา
    ปริมาณยาที่ทา
    ข้อควรระวัง
    ผลข้างเคียงเฉพาะที่ (local side effect)
    ผลข้างเคียงตามระบบ (systemic side effect)

ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dst.or.th/files_news/010-Guideline_TopicalSteroidUsage_2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น