วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,155 ไม่ควรใช้ FFP เพื่อทดแทนภาวะการขาดอัลบูมิน

ในเวชปฏิบัติยังพบเห็นการให้ FFP เพื่อทดแทนภาวะการขาดอัลบูมินเป็นบางครั้ง

ซึ่งจากการสืบค้นพบว่า ในผู้ป่วยซึ่งขาดอัลบูมิน ควรสั่งให้สารละลายอัลบูมิน (human albumin solution) ไม่ควรให้ fresh frozen plasma (FFP) เพราะใน FFP มีอัลบูมินน้อย โดยจากการศึกษาพบว่าใน FFP 100 มล. มีโปรตีน 5.5 กรัม โดยเป็นอัลบูมิน 60% (ดังนั้นคิดเป็นอัลบูมิน 3.3 กรัม) ส่วนสารละลาย 25% อัลบูมิน 1 ขวด 50 มล.จะมีอัลบูมิน 12.5 กรัม และยังเสียงต่อการเกิดโรคติดเชื้อด้วย นอกจากนั้นการให้ FFP ปริมาณมากๆ อย่างรวดเร็ว อาจพบปฏิกิริยาแพ้เฉียบพลัน และรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้ รวมถึงต้องมีการตรวจเพื่อให้ตามหมู่ ABO และมีการตรวจคัดกรองแอนติบอดี้ใน FFP ก่อนให้ โดยในแนวทางหรือคู่มือการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตต่างๆ ก็ไม่ได้กล่าวถึงข้อบ่งชี้นี้และยังเป็นข้อห้ามด้วย ซึ่งอัลบูมินถึงแม้จะได้จากผู้บริจาคโดยนำพลาสมามารวมกัน แล้วผ่านกระบวนการแยกทางอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา (plasma fractional) และมีขั้นตอนการทำลายเชื้อโรค ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยมาก

อ้างอิง -คู่มือบริการงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิธี
-การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม, คู่มือแพทย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3943320

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น