วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,130 แนวทางเวชปฏิบัติโรคปวดหลังส่วนล่าง (low back pain)

โดยสมาคมรูมาติซั่มแหงประเทศไทย

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำจำกัดความ
-สาเหตุ
-อาการและอาการแสดง
-การสืบค้น
-การรักษา

ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.mediafire.com/view/?12nx05mhefhbeyy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น