วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,128 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation ในประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF) ในประเทศไทย พศ. 2555
จัดทำโดย 
• ชมรมช่างไฟฟ้าหัวใจ 
• สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 


2 ความคิดเห็น: