วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,143 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน

โดยสถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นโปสเตอร์ที่เป็นการสรุปเกี่ยวกับ ลักษณะของโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการ การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน-รักษา รวมถึงการสนับสนุนจากกรมการแพทย์
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 โปสเตอร์
1. โรคเบาหวานโดยรวม
2. ภาวะแทรกซ้อนทางไตจากโรคเบาหวาน
3. ภาวะแทรกซ้อนทางตาจากโรคเบาหวาน
ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจดูแลรักษาป่วยได้สะดวก เนื้อหากระชับ สีสัน สดใส น่าอ่าน


ลิ้งดาวน์โหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/move/poster/dm.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น